DKK w Polsce

Logotyp Dyskusyjnych Klubów Książki

Logotyp Dyskusyjnych Klubów Książki

Dyskusyjne Kluby Książki jest to projekt realizowany przez Instytut Książki i Biblioteki Wojewódzkie, adresowany przede wszystkim do czytelników korzystających z bibliotek publicznych.

Główną ideą pomysłu jest założenie oparte na przekonaniu, że potrzebne są miejsca, w których można rozmawiać o wspólnie czytanych książkach. Ważnym aspektem jest uświadomienie sobie, że nie trzeba być osobą zawodowo związaną z krytyką literacką, aby móc rozmawiać na temat książek, a dodatkowo czerpać przyjemność z dyskutowania o literaturze. Naszym celem jest kreowanie mody na czytanie, a co za tym idzie, stworzenie nowego wizerunku  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Podkowie Leśnej, jako miejsca skupiającego wszystkich mieszkańców, dla których życie bez książki traci sens.

Dyskusyjne Kluby Książki to przedsięwzięcie realizowane na skalę ogólnopolską przez Instytut Książki. Tworzone przy bibliotekach kluby są otoczone opieką Instytutu Książki, także w zakresie udostępniania bibliotekom kompletów książek, które po przeczytaniu są podstawą do dyskusji.