Klubowicze do klawiatur 2017

Logotyp Dyskusyjnych Klubów Książki

Logotyp Dyskusyjnych Klubów Książki

Klubowicze do klawiatur! Konkurs na recenzję 2017

Mamy nadzieję, iż w 2017 r. podobnie jak w latach ubiegłych,  Instytut Książki ogłosi konkurs na recenzję. A właściwie trzy konkursy dla klubowiczów dorosłych, młodzieży oraz konkurs na recenzję rysunkową dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Jurorzy wybierają najlepszą recenzję nadesłaną w danym miesiącu kalendarzowym. A w ostatnich dniach grudnia zostaje wybrana recenzja roku. Informacja o zwycięzcach będzie ogłaszana w pierwszym tygodniu kolejnego miesiąca na stronie DKK. Informację o recenzji roku ogłosimy w styczniu nowego roku.

Nagroda za recenzję miesiąca to zestaw nowości ufundowany przez jedno z wydawnictw, które wspierają nasz konkurs. Nagroda za recenzję roku niech pozostanie niecierpliwie wyczekiwaną niespodzianką.