Spotkanie Pokoleń w Czytelni pod Modrzewiami

Otwarte_Ogrody_2016_PO.001      Otwarte_Ogrody_2016.005      Otwarte_Ogrody_2016_PO.012

W drugim dniu trwania tegorocznej XII edycji Festiwalu Otwarte Ogrody Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej miała zaszczyt gościć Absolwentów Szkoły Podstawowej w Podkowie Leśnej.

Podczas spotkania obecny był Artur Tusiński Burmistrz Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej, który przysporzył wielu wzruszeń wręczając Nauczycielowi i Absolwentom z roku 1956 listy gratulacyjne. Z okazji jubileuszu 60-lecia ukończenia tej zacnej placówki, naonczas mieszczącej się m. in. w budynku willi Echo przy ulicy Błońskiej, obecnie siedzibie Biblioteki podkowiańskiej, spotkali się z mieszkańcami podczas nostalgicznej podróży w czasie w plenerowej ?Czytelni pod Modrzewiami?.
Objętemu honorowym patronatem Artura Tusińskiego Burmistrza Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej wydarzeniu noszącemu nazwę ?Spotkanie pokoleń?, towarzyszyły dwie wystawy. Pierwsza, która na 18 planszach prezentowała m. in. fotografie uczniów, którzy zakończyli edukację w Szkole Podstawowej w Podkowie Leśnej w 1956 r. mapę, na której wskazano lokalizację miejsc nauczania w latach 1949 – 1956. Nie zabrakło też zdjęć okolicznościowych z uroczystości, wycieczek szkolnych czy występów zespołu tanecznego prowadzonego przez instruktorkę Zespołu Pieśni Tańca ?Mazowsze? panią Kuhn. Druga ekspozycja prezentowała wypożyczone z Muzeum Techniki i Przemysłu NOT w Warszawie oraz Muzeum Politechniki Warszawskiej eksponaty przybliżające czas miniony.

Otwarte_Ogrody_2016_MUZ.001        Otwarte_Ogrody_2016_MUZ.004

Wśród nich znalazły się m. in. arytmometr, sumator, liczydła, suwaki logarytmiczne i inne. Prezentowane też były eksponaty ze zbiorów prywatnych Czytelników Biblioteki podkowiańskiej.
Dzięki ciepłej zachęcie p. Rafała Miłaszewskiego, Absolwenta i współprowadzącego spotkanie, uczestnicy z sentymentem wspominali grono pedagogiczne: kierownika Szkoły Bolesława Maleszewskiego i jego żonę Marię Maleszewską nauczycieli, z którymi byli związani wieloma przeżyciami – m. in. panie: Jankowską, Zdzieszyńską. Uroczystość uświetniła obecność p. Anny Latoszek-Kwoczyńskiej Nauczycielki wprowadzającej naszych gości w świat sportu i muzyki. Obecna była też wnuczka innego pedagoga darzonego ciepłymi uczuciami – pani Fijałkowskiej. W czasie dyskusji zabrała głos pani Grażyna Zabłocka przypominając, iż 10 lat temu 10 czerwca 2006 r. odbyło się pierwsze spotkanie Absolwentów z okazji, którego w Podkowiańskim Magazynie Kulturalnym pojawił się tekst, autorstwa p. Jana Tyszki, omawiający to wydarzenie. Obdarowanie naszych gości egzemplarzami tego numeru PMK sprzed lat było jedną z wielu uroczych chwil towarzyszących niezwykłej podróży w czasie, której organizacją zajęła się Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej. Składamy serdeczne podziękowania Państwu Ewie Kobosko, Rafałowi Miłaszewskiemu oraz Janowi Tyszce, których cenne wskazówki i serdeczność stanowiły nieocenioną pomoc podczas organizacji przez Zespół Biblioteki podkowiańskiej ?Spotkania Pokoleń?. Mamy nadzieję, że jest to pierwsze spotkanie, lecz nie ostatnie organizowane przez i w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej, zapoczątkowujące tradycję ?Spotkań Pokoleń? kolejnych roczników absolwentów.

Dorota Skotnicka

Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Poli Gojawiczyńskiej