„PANTA RHEI” – Wystawa ekslibrisu polskiego – do 31 maja 2016 r.

 

Do 31 maja 2016 r. można odwiedzić w Bibliotece podkowiańskiej wystawę ekslibrisu polskiego pod tytułem „PANTA RHEI”

Shades_473W 2016 r. mija 500 lat od pojawienia się pierwszego datowanego ekslibrisu polskiego. Mamy powody do dumy, gdyż Polska była trzecim krajem w Europie, po Bawarii (1470) i Szwajcarii (1498), w którym pojawił się, żyjący do dziś, ozdobny znak własnościowy książki – ekslibris. Prezentowana wystawa obejmuje okres współczesności i XX. wieku. Już podczas wernisażu wystawa spotkała się z Państwa przychylnym odbiorem, a nawet żywym zainteresowaniem, co będzie asumptem do kontynuowania prezentacji wspaniałej karty z historii książki i bibliotek. Wystawie towarzyszy katalog opracowany dzięki życzliwemu wsparciu Michała Witaka zawiadującego Warszawską Galerią Ekslibrisu.

 

Wystawa stanowi fragment większej całości eksponowanej w Warszawskiej Galerii Ekslibrisu w styczniu i lutym br. Natomiast eksponaty, wyjątkowe – oryginalne ekslibrisy, pochodzą ze zbiorów prof. Zygmunta Gontarza. Gośćmi honorowymi byli również Ryszard Bandosz – twórca i kolekcjoner ekslibrisów oraz Kierownik Warszawskiej Galerii Ekslibrisu – Michał Witak, który  wystawę przygotował i wraz z Zygmuntem Gontarzem i Ryszardem Bandoszem opracował merytorycznie.

Dwaj pierwsi goście są tak przedstawiani na stronie www.ekslibrispolski.pl w dziale biografie kolekcjonerów:

 Shades_484

ZYGMUNT GONTARZ – kolekcjoner i popularyzator ekslibrisów, a także grafiki, nauczyciel akademicki, bibliofil, członek licznych organizacji zawodowych i Towarzystwa Bibliofilów Polskich; autor artykułów ekslibrisoznawczych zamieszczonych w ?Ex Bibliotheca?; absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, następnie asystent, adiunkt i profesor Politechniki Warszawskiej; doktor habilitowany inżynier nauk chemicznych, profesor nadzwyczajny Politechniki Warszawskiej, habilitację otrzymał w 1989 roku na Wydziale Chemii Politechniki Gdańskiej. Kierunkiem jego badań naukowych jest synteza tlenowych i azotowych związków nieorganicznych, badania mechanizmów reakcji w fazie stałej, metody klasyfikacji związków chemicznych, krystalografia i rentgenografia strukturalna oraz analiza termiczna.

Czas trwania kolekcji: 1990 ? nadal

Charakterystyka kolekcji: swoją kolekcję Z. Gontarz zaczął tworzyć w 1990 roku. Pierwsze ekslibrisy otrzymał od rodziny po zmarłym swoim teściu, Stanisławie Niewiteckim (1904-1969). W swoich zbiorach posiada bogatą kolekcję ekslibrisu dawnego (XVI-XVIII w.) liczącą ponad 300 eksponatów oraz zbiór ekslibrisów ponad 700 współczesnych twórców polskich i obcych (XIX ? XXI w.), prezentowanych na licznych wystawach. Obecnie kolekcja liczy około 25.000 ekslibrisów polskich i około 5000 zagranicznych. Uzupełnia ją interesująca biblioteczka ekslibrisoznawcza.

Ekslibrisy własne wykonali dla niego: Tadeusz Andrusiewicz, Ryszard Bandosz, Juliusz Szczęsny Batura, Krzysztof Marek Bąk, Tadeusz Wacław Budynkiewicz, Zbigniew Dolatowski, Paweł Drozd, Zbigniew Jóźwik, Krzysztof Kmieć, Andrzej Kot, Janusz Lipiński, Ryszard Łomański, Kazimierz Zbigniew Łoński, Wojciech Łuczak, Marian Majkut, Roman Mucha, Jerzy Napieracz, Zbigniew Osenkowski, Wacław Pomorski, Bohdan Rutkowiak, Helena Sawicka, Małgorzata Seweryn, Tadeusz Szumarski, Jerzy Waygart, Czesław Woś, Karoly Andrusko, Tamara Balenko, Jewgienij Bortnikow, Anne Brechbühl, Sonja Brijs, Andejs Maris Eiz?ns, Vladimir Hadomsky, Osvaldo Jalil, Jarosław Janowski, Peter Kocak, Zlatka Kochoharova ? Kojewa, Grigorij Kopin, Adam Krwawicz, Leonid Kuris, Zbigniew Kubeczka, Claudio Lara, Wasilij Leonienko, Iwan Litwin, Miloš Michalek, Indřich Novak, Siergiej Parfienow, Vladimir Pechar, Miloslav Pečinka, Ovidiu Petca, Sieriej Petrich, Bogdan Pikulicki, Ivan Razboršek, David H. Morin Robles, Oleksij Serdiuk, Anatolij Siwak, Arpad Šalamon, Laszlo Vincze, Marzija Żaksygarina, Geza Xantus.

Lokalizacja kolekcji: Warszawa

Losy kolekcji: przechowywana w zbiorach własnych kolekcjonera.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy, współczesna grafika

Bibliografia: Materiały udostępnione przez kolekcjonera; Ekslibrisy z mojej kolekcji. Katalog wystawy, Warszawa 1998; http://nauka-polska.pl [dostęp 02.11.2010]; http://nukat.edu.pl [dostęp: 15.10.2010].

 Shades_482

RYSZARD BANDOSZ – politolog, rzecznik prasowy Polskich Linii Kolejowych, obecnie emeryt, twórca i kolekcjoner ekslibrisów; linorytnik; był członkiem Kolegium Redakcyjnego czasopism ekslibrisoznawczych: ?Ekslibris Polski? i ?Ex Bibliotheca?. Wspólnie z Kazimierzem Pątkiem, opracował dwie książki: ?Turystyka i sport w ekslibrisie polskim? (Warszawa 1988) i ?Motywy warszawskie w ekslibrisie? (Warszawa 1999). Autor licznych artykułów popularyzujących ekslibris. Za swą działalność ekslibrisową i kulturalną został wyróżniony przez władze Warszawy tytułem ?Aktywny Senior Ochoty 2009? oraz przez władze Krakowa odznaką ?Honoris Gratia? (2010). Autor I Międzynarodowej Wystawy Ekslibrisu Kolejowego ((Bydgoszcz 1986). Od 1992 r. związany z Warszawską Galerią Ekslibrisu, gdzie prowadzi warsztaty graficzne dla młodzieży.

Czas trwania kolekcji: 1974 ? 2013

Charakterystyka kolekcji: kolekcja o motywach kolejowych, judaików, medycznych, bibliotecznych i heraldyków oraz znaki twórców polskich i obcych współczesnych. Liczy około 5.000 eksponatów.

Ekslibrisy własne wykonali dla niego: Tadeusz Andrusiewicz, Ryszard Bandosz, Krzysztof Marek Bąk, Rajmund Aszkowski, Aleksandra Jagodzińska, Józef Golec.

Lokalizacja kolekcji: Warszawa.

Losy kolekcji: kolekcja przechowywana przez kolekcjonera. W 2013 roku R. Bandosz zakończył kolekcjonowanie ekslibrisów. Swój zbiór przekazuje instytucjom publicznym.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez kolekcjonera; ?Ex Libris Polski? 1981, z. 1, s. 8; J.T. Czosnyka, Ekslibrisy przyjaciela, ?Ekslibris Polski? 1990, nr 3-4, s. 12; A. Znamirowski, Sobie i przyjaciołom ? portret jubilata, ?Ex Bibliotheca? 2000, nr 2(4), s. 3-5; J. Saffarini, Urodzinowa wystawa Ryszarda Bandosza w Warszawskiej Galerii Ekslibrisu, ?Ex Bibliotheca? 2007, nr 1(16), s. 5-6; Bibliofile Ochoty prezentują, Warszawa 2010, s. 4; http://nukat.edu.pl [dostęp: 15.10.2010].