Wi-Fi 

Każdy mieszkaniec Podkowy Leśnej i okolic posiadający odpowiednio skonfigurowany laptop/notebook może skorzystać na terenie Biblioteki z bezpłatnego dostępu do tej usługi.

Pracownicy Biblioteki nie świadczą pomocy przy konfigurowaniu sprzętu użytkowników.

Kompatybilność 802.11a/b/g

Użytkownik powinien posiadać urządzenie (komputer typu laptop/notebook, pocketpc, telefon komórkowy) wyposażone w interfejs Wi-Fi zgodny z IEEE 802.11b/g, posiadające zainstalowane sterowniki do jego obsługi oraz przeglądarkę Internetową. Urządzenia dostępowe posiadaj 2X większy zasięg i umożliwiają transfer danych do 5X SZYBCIEJ i obsługę do 50 użytkowników.
Nawiązanie połączenia z hotspotem odbywa się poprzez połączenie z siecią bezprzewodową mbp-podkowalesna.pl
szczegóły dotyczące łączenia się z sieciami bezprzewodowymi znajdują się w instrukcjach obsługi Państwa sprzętu lub/i oprogramowania. Po nawiązaniu połączenia z siecią bezprzewodową  i wprowadzenie otrzymanego od Bibliotekarza hasła dostępowego, można rozpocząć przeglądanie interesujących użytkownika stron www.


Biblioteka nie oferuje żadnego zabezpieczenia związanego z przesyłanymi za pomocą hotspotu informacjami.


Biblioteka zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do wybranych stron WWW za pomocą filtrów treści.


Biblioteka nie gwarantuje minimalnego transferu danych, ciągłości funkcjonowania hotspotu oraz zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości usług dostępnych za pośrednictwem hotspotu, bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników.