Biblioteki Cyfrowe

Pokaż: 
1   Link   Federacja Bibliotek Cyfrowych
Serwis "Federacja Bibliotek Cyfrowych" (FBC) umożliwia przeszukiwanie zasobów wszystkich bibliotek cyfrowych działających dzięki oprogramowaniu dLibra.
131
2   Link   Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona
Tworzona jest z myślą o wszystkich użytkownikach bibliotek i Internetu. Jej celem jest udostępnienie w postaci cyfrowej najważniejszych wydań tekstów literackich i naukowych, dokumentów historycznych, czasopism, grafiki, fotografii, nut oraz map.
64
3   Link   EUROPEANA
7
4   Link   Światowa Biblioteka Cyfrowa / World Digital Library
Platforma WDL ma nieodpłatnie prezentować zasoby będące dobrami kulturowymi, do których zaliczają się między innymi manuskrypty, mapy, rzadkie książki, utwory muzyczne, nagrania dźwiękowe, filmy, fotografie i plany architektoniczne.
52
5   Link   BIBLIOMANIA
82
6   Link   Biblioteka Cyfrowa Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
Książki, publikacje i artykuły dotyczących edukacji i oświaty.
388
7   Link   Biblioteka [Cyfrowa] Maksyma Maszkowa
Pełne teksty klasycznej i współczesnej literatury rosyjskiej i obcej (w tłumaczeniu na język rosyjski) oraz dzieła z zakresu kulturoznawstwa, filozofii, psychologii i in.
77
8   Link   Bibliotheca Augustana
Literatura europejska, począwszy od starogreckiej, w układzie językowym.
40
9   Link   Biblioteque Universalle
Pełnotekstowa klasyka francuska - ok. 300 tekstów 101 autorów.
49
10   Link   Cyfrowa Biblioteka Czasopism
Projekt, którego celem jest zapewnienie powszechnego dostępu do poczytnych i rzadkich tytułów prasy polskiej i polskich czasopism naukowych, dzięki przeniesieniu ich na nośniki cyfrowe i umieszczeniu w Internecie, powstał z inicjatywy Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie i w założeniu stanowił przedsięwzięcie realizowane wspólnie z Biblioteką Narodową.
75
11   Link   Cyfrowa Biblioteka Varsavianów
Celem biblioteki jest zaprezentowanie jak najszerszej rzeszy miłośników i sympatyków starej Warszawy cyfrowych wersji publikacji na jej temat. Znajdą się tutaj przede wszystkim materiały, jakie zostały opublikowane przed II wojną światową.
53
12   Link   Cyfrowy Dolny Śląsk
Powstała z inicjatywy Grodzkiej Biblioteki Publicznej w Jeleniej Górze, przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Celem Biblioteki jest udostępnianie i promocja utrwalonych w formie cyfrowej ciekawych, rzadkich i cennych publikacji.
69
13   Link   Gallica
Projekt Narodowej Biblioteki Francuskiej polegający na umieszczeniu w internecie zeskanowanych najstarszych czasopism z XVII, XVIII, XIX i pierwszej połowy XX wieku z wszystkich dziedzin wiedzy.
48
14   Link   Internet Library of Early Journals
Kolekcja osiemanstowiecznych i dzięwiętnastowiecznych czasopism (Annual Register, Blackwood's Edinburgh Magazine, Gentleman's Magazine, Notes and Queries, Philosophical Transactions of the Royal Society, The Builder).
30
15   Link   Międzynarodowe bazy książek elektronicznych
Biblioteka cyfrowa Uniwersytetu Warszawskiego. Oferuje dostęp publikacji elektronicznych w ramach 2 kolekcji: Dziedzictwo kulturowe oraz Nauka i dydaktyka.
200
16   Link   The Online Books Page
Dostęp do 20 tys. dzieł, głównie literatury pięknej w języku angielskim.
406
17   Link   Poésie française
Kolekcja tekstów ponad 6 tys. wierszy poetów francuskich od średniowiecza do XX wieku.
61
18   Link   Prasa w Internecie
Projekt digitalizacji czasopism jest zapewne pierwszą w Polsce próbą stworzenia modelu internetowej prezentacji archiwalnych zasobów czasopiśmienniczych.
49
19   Link   Project Bartleby
Zbiór znanych utworów z literatury angielskiej.
20
20   Link   Project Gutenberg
Celem projektu Gutenberg jest zachęta do tworzenia i udostępniania tekstów elektronicznych w języku angielskim. Zakres tematyczny obejmuje wszystkie dziedziny wiedzy oraz teksty literackie. Bazę tę można przeszukiwać wg autorów i tytułów.
82
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>
Strona 1 z 2