Biblioteki cyfrowe

Federacja Bibliotek Cyfrowych (link)
Serwis „Federacja Bibliotek Cyfrowych” (FBC) umożliwia przeszukiwanie zasobów wszystkich bibliotek cyfrowych działających dzięki oprogramowaniu dLibra.

Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona (link)
Tworzona jest z myślą o wszystkich użytkownikach bibliotek i Internetu. Jej celem jest udostępnienie w postaci cyfrowej najważniejszych wydań tekstów literackich i naukowych, dokumentów historycznych, czasopism, grafiki, fotografii, nut oraz map.

EUROPEANA (link)

Światowa Biblioteka Cyfrowa / World Digital Library (link)
Platforma WDL ma nieodpłatnie prezentować zasoby będące dobrami kulturowymi, do których zaliczają się między innymi manuskrypty, mapy, rzadkie książki, utwory muzyczne, nagrania dźwiękowe, filmy, fotografie i plany architektoniczne.

BIBLIOMANIA (link)

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji (link)
Książki, publikacje i artykuły dotyczących edukacji i oświaty.

Biblioteka [Cyfrowa] Maksyma Moszkowa (link)
Pełne teksty klasycznej i współczesnej literatury rosyjskiej i obcej (w tłumaczeniu na język rosyjski) oraz dzieła z zakresu kulturoznawstwa, filozofii, psychologii i in.

Bibliotheca Augustana (link)
Literatura europejska, począwszy od starogreckiej, w układzie językowym.

Biblioteque Universalle (link)
Pełnotekstowa klasyka francuska – ok. 300 tekstów 101 autorów.

Centralna Biblioteka PTTK
Zasoby online prezentowane na stronie Centralnej Biblioteki PTTK

e-Kolekcja Czasopism Polskich (link)
Projekt, którego celem jest zapewnienie powszechnego dostępu do poczytnych i rzadkich tytułów prasy polskiej i polskich czasopism naukowych, dzięki przeniesieniu ich na nośniki cyfrowe i umieszczeniu w Internecie, powstał z inicjatywy Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie i w założeniu stanowił przedsięwzięcie realizowane wspólnie z Biblioteką Narodową.

Cyfrowa Biblioteka Varsavianów (link)
Celem biblioteki jest zaprezentowanie jak najszerszej rzeszy miłośników i sympatyków starej Warszawy cyfrowych wersji publikacji na jej temat. Znajdą się tutaj przede wszystkim materiały, jakie zostały opublikowane przed II wojną światową.

Cyfrowy Dolny Śląsk (link)
Powstała z inicjatywy Grodzkiej Biblioteki Publicznej w Jeleniej Górze, przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Celem Biblioteki jest udostępnianie i promocja utrwalonych w formie cyfrowej ciekawych, rzadkich i cennych publikacji.

Gallica (link)
Projekt Narodowej Biblioteki Francuskiej polegający na umieszczeniu w internecie zeskanowanych najstarszych czasopism z XVII, XVIII, XIX i pierwszej połowy XX wieku z wszystkich dziedzin wiedzy.

Internet Library of Early Journals (link)
Kolekcja osiemanstowiecznych i dzięwiętnastowiecznych czasopism (Annual Register, Blackwood’s Edinburgh Magazine, Gentleman’s Magazine, Notes and Queries, Philosophical Transactions of the Royal Society, The Builder).

The Online Books Page (link)
Dostęp do 20 tys. dzieł, głównie literatury pięknej w języku angielskim.

Poésie française (link)
Kolekcja tekstów ponad 6 tys. wierszy poetów francuskich od średniowiecza do XX wieku.

Prasa w Internecie (link)
Projekt digitalizacji czasopism jest zapewne pierwszą w Polsce próbą stworzenia modelu internetowej prezentacji archiwalnych zasobów czasopiśmienniczych.

Project Bartleby (link)
Zbiór znanych utworów z literatury angielskiej.

Project Gutenberg (link)
Celem projektu Gutenberg jest zachęta do tworzenia i udostępniania tekstów elektronicznych w języku angielskim. Zakres tematyczny obejmuje wszystkie dziedziny wiedzy oraz teksty literackie. Bazę tę można przeszukiwać wg autorów i tytułów.

William Szekspir (link)
Komplet dzieł Szekspira w oryginale.

Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej (link)
Teksty arcydzieł literatury polskiej, m.in.: Bogurodzicy, Pana Tadeusza, Wesela, Kordiana.