Status prawny

Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej jest samorządową instytucją kultury. Wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. Jej organem założycielskim jest Miasto Podkowa Leśna. Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej została wpisana pod numerem 1/1996 do księgi rejestrowej placówek kultury w Podkowie Leśnej prowadzonej przez Burmistrza Miasta.


Załączniki:

Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Ustawa o bibliotekach

Wypis z księgi rejestrowej placówek kultury w Podkowie Leśnej_1

Wypis z księgi rejestrowej placówek kultury w Podkowie Leśnej_2

 


Wytworzył: Dorota Skotnicka
Data informacji: 2015-02-02 15:59:04
Opublikował: Dorota Skotnicka
Data publikacji: 2015-02-02 17:06:59
Odsłon: 1686
Dziennik zmian