Dla czytelników

Smok

MISIE_MATA

Wszystkie dzieci do 6 roku życia serdecznie zapraszamy w soboty o godz. 11.00 na spotkania Klubu Pod Mądrym Smokiem

Poprzez głośne czytanie zachęcamy najmłodszych do zapoznawania się z pięknym światem baśni. Przypominamy o barwnej przestrzeni poezji dla dzieci. Nie stronimy od bajek klasyków literatury polskiej. Kształtujemy wyobraźnię i odkrywamy przed dziećmi magiczny świat książki.

Proponowanymi przez nas specjalnymi wydarzeniami są spektakle japońskiego teatrzyku Kamishibai.
To nic innego jak papierowy teatr, który daje dzieciom wiele radości.

Pięknie zdobione karty są ilustracją do tekstu czytanego / Smokopowiadanego przez narratora. Moment przeistaczania się na oczach małego widza słowa w obraz staje się dla najmłodszych niezwykłą chwilą. Każde dziecko na spotkaniach naszego Klubu będzie czuło się małym odkrywcą świata baśni. Mamy nadzieję, że zainspirujemy maluchy do samodzielnego czytania lub przy wsparciu osoby dorosłej.

Wszystkie dzieci są u nas mile widziane

MĄDRY SMOK ZAPRASZA

MISIE_MATA

Wszystkie dzieci do 6 roku życia serdecznie zapraszamy w soboty o godz. 11.00 na spotkania Klubu Pod Mądrym Smokiem

Poprzez głośne czytanie zachęcamy najmłodszych do zapoznawania się z pięknym światem baśni. Przypominamy o barwnej przestrzeni poezji dla dzieci. Nie stronimy od bajek klasyków literatury polskiej. Kształtujemy wyobraźnię i odkrywamy przed dziećmi magiczny świat książki.

Proponowanymi przez nas specjalnymi wydarzeniami są spektakle japońskiego teatrzyku Kamishibai.
To nic innego jak papierowy teatr, który daje dzieciom wiele radości.

Pięknie zdobione karty są ilustracją do tekstu czytanego / Smokopowiadanego przez narratora. Moment przeistaczania się na oczach małego widza słowa w obraz staje się dla najmłodszych niezwykłą chwilą. Każde dziecko na spotkaniach naszego Klubu będzie czuło się małym odkrywcą świata baśni. Mamy nadzieję, że zainspirujemy maluchy do samodzielnego czytania lub przy wsparciu osoby dorosłej.

Wszystkie dzieci są u nas mile widziane

FERIE W BIBLIOTECE – Mądry Smok zaprasza

IMG_6207 (1)Zajęcia adaptacyjno-integracyjne nie tylko dla przyszłych przedszkolaków
W okresie ferii zimowych 13.02.2017 – 25.02.2017 codziennie od poniedziałku do soboty
w godzinach otwarcia Biblioteki

poniedziałek, czwartek, piątek  10.30 – 18.30     środa  10.30 – 19.00
wtorek, sobota  10.30 – 14.30

zapraszamy dzieci w wieku do 5 roku życia oraz ich starsze rodzeństwo, które oprócz udziału    w zajęciach będzie mogło się zapoznać z ofertą udziału w wolontariacie w Bibliotece.
Maluchom proponujemy zajęcia integracyjne, przygotowujące do pobytu w przedszkolu. Poza możliwością przebywania, czasami po raz pierwszy, w grupie rówieśniczej, zaplanowano m.in. następujące atrakcje:
– czytanie (w oryginale) japońskich książek dla dzieci, (środa 15.02.2017 oraz środa 23.02.2017           w godz. 11.30 -12.30)
– spektakle japońskiego teatrzyku Kamishibai (w j. japońskim), (środa 15.02.2017 oraz środa 23.02.2017 w godz. 11.30 -12.30)
– spektakle japońskiego teatrzyku Kamishibai w języku polskim (od 13.02.2017 – 26.02.2017 w godzinach otwarcia Biblioteki)
– zabawy rozwijające sprawność psychoruchową, (od 13.02.2017 – 26.02.2017 w godzinach otwarcia Biblioteki)
– ćwiczenia logopedyczne, (od 13.02.2017 – 26.02.2017 w godzinach otwarcia Biblioteki)
– połączone z zabawą lektury książek dla dzieci (w j. polskim), (od 13.02.2017 – 26.02.2017 w godzinach otwarcia Biblioteki)
– inne atrakcje związane z książką i rozwojem zasobu leksykalnego Państwa pociech.

Regulamin

biblioteka-logo-czarne

 

 

Szanowni Państwo,

 

zachęcamy do uważnego zapoznania się z  obowiązującym od 2.01.2017 r. aktualnym REGULAMINEM 

 

udostępniania zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej

Klubowicze do klawiatur 2017

Logotyp Dyskusyjnych Klubów Książki

Logotyp Dyskusyjnych Klubów Książki

Klubowicze do klawiatur! Konkurs na recenzję 2017

Mamy nadzieję, iż w 2017 r. podobnie jak w latach ubiegłych,  Instytut Książki ogłosi konkurs na recenzję. A właściwie trzy konkursy dla klubowiczów dorosłych, młodzieży oraz konkurs na recenzję rysunkową dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Jurorzy wybierają najlepszą recenzję nadesłaną w danym miesiącu kalendarzowym. A w ostatnich dniach grudnia zostaje wybrana recenzja roku. Informacja o zwycięzcach będzie ogłaszana w pierwszym tygodniu kolejnego miesiąca na stronie DKK. Informację o recenzji roku ogłosimy w styczniu nowego roku.

Nagroda za recenzję miesiąca to zestaw nowości ufundowany przez jedno z wydawnictw, które wspierają nasz konkurs. Nagroda za recenzję roku niech pozostanie niecierpliwie wyczekiwaną niespodzianką.

DKK w Polsce

Logotyp Dyskusyjnych Klubów Książki

Logotyp Dyskusyjnych Klubów Książki

Dyskusyjne Kluby Książki jest to projekt realizowany przez Instytut Książki i Biblioteki Wojewódzkie, adresowany przede wszystkim do czytelników korzystających z bibliotek publicznych.

Główną ideą pomysłu jest założenie oparte na przekonaniu, że potrzebne są miejsca, w których można rozmawiać o wspólnie czytanych książkach. Ważnym aspektem jest uświadomienie sobie, że nie trzeba być osobą zawodowo związaną z krytyką literacką, aby móc rozmawiać na temat książek, a dodatkowo czerpać przyjemność z dyskutowania o literaturze. Naszym celem jest kreowanie mody na czytanie, a co za tym idzie, stworzenie nowego wizerunku  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Podkowie Leśnej, jako miejsca skupiającego wszystkich mieszkańców, dla których życie bez książki traci sens.

Dyskusyjne Kluby Książki to przedsięwzięcie realizowane na skalę ogólnopolską przez Instytut Książki. Tworzone przy bibliotekach kluby są otoczone opieką Instytutu Książki, także w zakresie udostępniania bibliotekom kompletów książek, które po przeczytaniu są podstawą do dyskusji.

Dyskusyjny Klub Książki

Logotyp Dyskusyjnych Klubów Książki

Logotyp Dyskusyjnych Klubów Książki

Zapraszamy do udziału w spotkaniach Dyskusyjnego Klubu Książki.
W spotkaniach DKK może brać udział każdy Czytelnik skłonny podzielić się swoimi uwagami na temat  własnych lektur. Z radością powitamy też te osoby, które będą uczestniczyć w spotkaniach bez włączania się w dyskusję. Każdy z uczestników ma prawo do zabierania głosu lub nie wypowiadania się.

Na wszelkie pytania związane z funkcjonowaniem Klubu odpowiadamy w godzinach otwarcia Biblioteki – tel. 22 758 96 48, 571 271 770 oraz mailowo e-mail: dkk@mbp-podkowalesna.pl

A oto idea, która przyświeca naszemu Klubowi:

… dopiero w ogniu dyskusji powstają myśli, które się liczą…

cytat pochodzi z książki „Alfabet na 4 ręce” Tomasza Raczka i Zygmunta Kałużyńskiego.

Zapraszamy do udziału w spotkaniach klubowych w siedzibie Biblioteki podkowiańskiej  w każdą środę od 17.0 do 19.00

Godziny otwarcia

Drodzy Czytelnicy,

serdecznie zapraszamy do Biblioteki podkowiańskiej.

Możecie Państwo odwiedzać nas:

osobiście - przez 6 dni w tygodniu

wirtualnie - przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę

zachęcamy do rezerwacji poszukiwanych pozycji:

osobiście

mailowo

telefonicznie

sms

 

Poniedziałek  10.30 do 18.30
Wtorek  10.30 do 14.30
Środa 10.30 do 19.00
Czwartek 10.30 do 18.30
Piątek 10.30 do 18.30
Sobota 10.30 do 14.30

Regulamin

 

Regulamin korzystania ze zbiorów

Od 2 stycznia 2015 r. obowiązuje nowy Regulamin.

Wszystkich Czytelników prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem.

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 14/2014

Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej

im. Poli Gojawiczyńskiej

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej

I Postanowienia ogólne

Regulamin udostępniania zbiorów, zwany dalej „regulaminem”, ustala szczegółowe zasady korzystania ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej z siedzibą w Podkowie Leśnej przy ul. Błońskiej 50.

§1

Ilekroć w regulaminie użyte jest określenie:

?biblioteka? – należy przez to rozumieć Miejską Bibliotekę Publiczną im. Poli Gojawiczyńskiej z siedzibą w Podkowie Leśnej przy ul. Błońskiej 50;

?dyrektor? – należy przez to rozumieć Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej z siedzibą w Podkowie Leśnej przy ul. Błońskiej 50.

?materiały biblioteczne? – należy przez to rozumieć książki, czasopisma, gry planszowe, DŻS, dyski optyczne i inne materiały ewidencjonowane jako zbiory biblioteczne;

?pracownik” – należy przez to rozumieć wszystkich pracowników Biblioteki;

?bibliotekarz? – należy przez to rozumieć pracownika zajmującego się udostępnianiem zbiorów i usług;

?czytelnik? – należy przez to rozumieć bezpośredniego odbiorcę, zarejestrowanego w użytkowanym przez bibliotekę systemie bibliotecznym MAK+

§2

Biblioteka działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zmianami),
 • Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r., Nr 110, poz. 721 z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
 • obowiązującego Statutu biblioteki.

§3

Prawo do korzystania z materiałów i usług bibliotecznych biblioteki ma charakter powszechny na zasadach określonych w Ustawie o bibliotekach oraz w niniejszym Regulaminie.

§4

1. Osoby zamierzające korzystać z materiałów bibliotecznych i usług biblioteki zobowiązane są do:

? okazania dowodu tożsamości lub innego dokumentu ze zdjęciem w celu dokonania zapisu w bazie czytelników biblioteki prowadzonej w systemie bibliotecznym MAK+;

? zapoznania się z niniejszym Regulaminem i zobowiązania się do jego przestrzegania, składając na Zobowiązaniu – karcie zapisu – czytelny podpis w imieniu własnym lub jako prawny opiekun czytelnika niepełnoletniego.

2. Dane osobowe Czytelników, gromadzone przez Bibliotekę podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Przetwarzane są wyłącznie do celów statutowych oraz dla celów statystycznych i ewentualnych roszczeń prawnych za niezwrócone materiały biblioteczne obciążające osobiste konto biblioteczne Czytelnika lub osób będących pod jego opieką prawną.

3. Administratorem zebranych danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej.

§ 5

 1. Czytelnik podpisując kartę zobowiązania (zapisu do biblioteki):

– oświadcza, że został uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 oraz 286 Kodeksu Karnego i że podane przez niego dane są prawdziwe

– zobowiązuje się do powiadamiania biblioteki o każdorazowej zmianie miejsca zamieszkania w terminie 30 dni od dokonania tej zmiany, pod rygorem wystąpienia skutków doręczenia korespondencji określonych w art. 139 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego.

2. W przypadku osób niepełnoletnich obowiązek poinformowania biblioteki o zmianie miejsca zamieszkania spoczywa na opiekunie prawnym, który podpisał zobowiązanie.?
Kodeks Postępowania Cywilnego
Art. 139. Niemożność doręczenia pisma. § 1.W razie niemożności doręczenia w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających, pismo przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe należy złożyć w placówce pocztowej tego operatora, a doręczane w inny sposób – w urzędzie właściwej gminy, umieszczając zawiadomienie o tym w drzwiach mieszkania adresata lub w oddawczej skrzynce pocztowej ze wskazaniem gdzie i kiedy pismo pozostawiono, oraz z pouczeniem, że należy je odebrać w terminie siedmiu dni od dnia umieszczenia zawiadomienia. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, czynność zawiadomienia należy powtórzyć.

Kodeks Karny
Art. 233. § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 6. Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Art. 286. §1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

3. W przypadku zmiany danych osobowych, w tym kontaktowych, czytelnik ma obowiązek niezwłocznie (nie później niż w ciągu 30 dni od dokonania tej zmiany) poinformować o tym bibliotekę. Konsekwencje wynikające z braku powyższej informacji ponoszone są przez osobę, która nie dopełniła powyższego obowiązku.

§ 6

Czytelnik może dokonać wypożyczenia:

? osobiście,
? przez osobę, której przekaże swoją kartę biblioteczną,
bądź przez osobę pisemnie przez siebie upoważnioną. Wzór upoważnienia stanowi zał. Nr 2 niniejszego regulaminu.

§ 7

1. Dane osobowe gromadzone przez bibliotekę są przetwarzane wyłącznie w celach statutowych, określonych w Ustawie o bibliotekach i podlegają ochronie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
2.Czytelnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz poprawiania ich, a także usunięcia.
3. Usunięcie, na żądanie czytelnika, jego danych z systemu MAK+jest równoznaczne z pozbawieniem go możliwości korzystania z zasobów biblioteki.

II  Karta czytelnika

§ 8

1. Czytelnik po zapisaniu się do biblioteki otrzymuje kartę czytelnika.
2. Na awersie karty czytelnika znajduje się logotyp biblioteki, na rewersie znajduje się: nazwa ?Karta Czytelnika?, kod kreskowy, numer karty czytelnika, dane teleadresowe biblioteki oraz informacja:

?Karta powinna być używana zgodnie z regulaminem Biblioteki. W przypadku utraty karty należy niezwłocznie zawiadomić Bibliotekę, by uniknąć obciążenia kosztami wynikłymi z posługiwania się kartą przez osoby nieuprawnione?.

3. Wydanie pierwszej karty czytelnika jest bezpłatne. Za duplikat karty pobierana jest opłata, której wysokość określa Zestawienie opłat biblioteki.
4. Karta czytelnika jest ważna od momentu wprowadzenia jej numeru do systemu bibliotecznego MAK+.

§ 9

Czytelnik jest zobowiązany przed wypożyczeniem lub zwrotem materiałów bibliotecznych, czy też skorzystaniem z innych usług bibliotecznych do okazania na żądanie bibliotekarza karty czytelnika.

§ 10

Czytelnik odpowiada za skutki każdorazowego użycia karty czytelnika, także przez inną osobę. Dlatego w przypadku jej kradzieży lub zagubienia, należy natychmiast poinformować o tym fakcie bibliotekę.

III Zasady wypożyczania materiałów bibliotecznych

§ 11

1. Łączna liczba wypożyczonych materiałów bibliotecznych nie może przekroczyć 20 pozycji zarejestrowanych jednocześnie na koncie czytelnika:

? do 10 woluminów książek;
? do 5 tytułów prasy;
? do 5 pozycji na innych nośnikach.

2. W szczególnych przypadkach (cele edukacyjne, sytuacje losowe itp.) możliwe jest zwiększenie limitu do 15 wypożyczonych woluminów książek, 10 egzemplarzy tytułów prasowych, 10 pozycji na innych nośnikach oraz wydłużenie terminu zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Decyzję w tej sprawie podejmuje bibliotekarz.

§ 12

1. W sytuacji częstego przetrzymywania materiałów bibliotecznych czyli niedotrzymywania ustalonego w regulaminie terminu zwrotu, zwracania materiałów bibliotecznych zniszczonych, zdekompletowanych lub ich niezwracania, bibliotekarz może:

? zmniejszyć ilość wypożyczanych materiałów bibliotecznych;
? odmówić rezerwacji szczególnie poszukiwanej publikacji, na którą oczekuje wiele osób lub ją anulować;
? odmówić realizacji wypożyczeń międzybibliotecznych.
2. Na ustny wniosek czytelnika, jeśli nie jest to notoryczna praktyka, bibliotekarz może odstąpić od pobrania opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych lub zmniejszyć jej wysokość.
3. Od powyższych decyzji czytelnikowi przysługuje odwołanie w terminie 7 dni, w formie pisemnej, do dyrektora Biblioteki.

§ 13

Materiały biblioteczne można wypożyczać na okres:

 • książki, czasopisma, książka ?mówiona? na dysku optycznym (audiobooki), inne materiały na nośnikach elektronicznych – 30 dni kalendarzowych;
 • prasa codzienna – 7 dni, z wyjątkiem bieżącego numeru, który jest w dniu wydania udostępniany na miejscu, a na zewnątrz dnia następnego;
 • pozycje szczególnie poszukiwane lub zarezerwowane przez kilka osób – 14 lub 30 dni kalendarzowych (w zależności od objętości materiału bibliotecznego).

W przypadku niemożności osobistego zwrotu wypożyczonych materiałów, czytelnik może dokonać ich zwrotu za pośrednictwem osób trzecich i instytucji (wysyłka), jednak do momentu zarejestrowania ich zwrotu w systemie bibliotecznym MAK+, pełna odpowiedzialność za wypożyczone materiały ciąży na czytelniku, zgodnie z zapisami zawartymi w paragrafach: 23, 24, 25 niniejszego Regulaminu.

§ 14

Bibliotekarz może w uzasadnionych przypadkach (nowości wydawnicze, bestsellery, kolejka oczekujących użytkowników itp.) skrócić terminy zwrotu wypożyczonych pozycji podane w § 13, zarówno w momencie ich wypożyczania, jak i w terminie późniejszym, informując o tym czytelnika w sposób zgodny z zapisami zawartymi w § 19.

§ 15

Poza bibliotekę nie wypożycza się:

 1. Książek wydanych przed 1945 r.
 2. Słowników i encyklopedii, składających się z więcej niż 15 tomów.
 3. Książek zniszczonych i wymagających konserwacji.

§ 16

Biblioteka nie wypożycza na zewnątrz materiałów bibliotecznych, jeśli tak stanowią przepisy prawa.

§ 17

Czytelnik zobowiązany jest do zgłoszenia dyżurującemu bibliotekarzowi wnoszenia na teren biblioteki przyniesionych ze sobą książek i innych materiałów własnych.

§ 18

Czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną za wypożyczone materiały biblioteczne.

§ 19

 1. Biblioteka może wydłużyć termin zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych, jeżeli czytelnik zwróci się z taką prośbą (osobiście, telefonicznie, SMS, mailowo, pisemnie) w terminie zgodnym z zapisami zawartymi w § 13., pod warunkiem, że danej pozycji nie zamówił inny czytelnik.
 2. Termin zwrotu materiałów bibliotecznych może być prolongowany, nie dłużej jednak, niż do momentu, gdy pojawi się zapotrzebowanie na dany materiał ze strony innego czytelnika. Czytelnik poinformowany o tym fakcie jedną z wymienionych form: tek, sms, mail, osobiście, pisemnie – zobowiązany jest do natychmiastowego zwrotu wypożyczonego materiału.

§ 20

 1. Czytelnik może rezerwować materiały biblioteczne znajdujące się w bibliotece i aktualnie wypożyczone przez innych czytelników osobiście, telefonicznie lub mailowo.
 2. Rezerwacji można dokonywać również poprzez katalog online biblioteki udostępniony na jej stronie internetowej mbp-podkowalesna.pl
 3. Z usługi zdalnego rezerwowania książek mogą korzystać czytelnicy posiadający kartę czytelnika, po uprzednim zarejestrowaniu swojego konta w systemie bibliotecznym MAK+.
 4. Zdalne zarezerwowanie materiału bibliotecznego wymaga potwierdzenia w systemie bibliotecznym przez bibliotekarza, dopiero wtedy wysyłana jest informacja o możliwości odbioru zarezerwowanego materiału bibliotecznego.
 5. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego materiału bibliotecznego, który nie został odebrany, czytelnik ma obowiązek natychmiastowego poinformowania o tym biblioteki.
 6. Osobiście, telefonicznie lub mailowo można zamawiać książki niedostępne w bibliotece (nie zakupione i nie wydane jeszcze tytuły oraz tytuły dostępne w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych). W przypadku tych materiałów – informacja o dostępności będzie przekazywana czytelnikowi, dopiero po jej sprawdzeniu i/lub potwierdzeniu.
 7. W przypadku materiałów udostępnianych na zasadzie wypożyczeń międzybibliotecznych, o formie zabezpieczenia wypożyczanego materiału bibliotecznego decyduje biblioteka będąca jego właścicielem (może to być np. kaucja, udostępnienie tylko na miejscu itp.).
 8. Zarezerwowane materiały biblioteczne należy odebrać w ciągu 5 dni kalendarzowych od momentu otrzymania informacji o ich dostępności, a w przypadku niemożności skontaktowania się biblioteki z rezerwującym czytelnikiem, 5 dni od momentu ich dostępności w bibliotece. Po tym czasie rezerwacja zostanie automatycznie anulowana, a książki staną się dostępne dla kolejnych czytelników lub uzyskają w systemie bibliotecznym MAK+ status ?do wypożyczenia?.
  Biblioteka nie przyjmuje reklamacji wynikających z przekroczenia terminu odbioru zamówionej książki.
 9. Dla każdej zamawianej pozycji system tworzy kolejkę oczekujących. Przy zwrocie zamówionego egzemplarza tej pozycji jest on rezerwowany dla pierwszego czytelnika z kolejki, o czym jest on niezwłocznie informowany (automatyczne powiadomienia systemu).

§ 21

Bibliotekarz ma prawo odwołania rezerwacji i zamówienia materiałów bibliotecznych z przyczyn niezależnych od biblioteki.

§ 22

 1. Zarejestrowanie wypożyczenia w systemie bibliotecznym MAK+ stanowi dowód wypożyczenia książki – reklamacje zgłoszone po wyjściu z biblioteki nie będą przyjmowane.
 2. Przed zakończeniem zwrotu i/lub wypożyczenia należy sprawdzić u bibliotekarza stan swojego konta i zgłosić ewentualne zastrzeżenia.
 3. Dowodem zwrotu wypożyczonych pozycji jest zarejestrowanie tej czynności dokonane w systemie bibliotecznym MAK+.

§ 23

 1. Czytelnik powinien sprawdzić stan materiałów bibliotecznych przed ich wypożyczeniem i natychmiast zgłosić zastrzeżenia, w przeciwnym razie przyjmuje się, że materiały biblioteczne nie były zniszczone.
 2. W przypadku zgubienia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych czytelnik jest zobowiązany do zakupienia tej samej pozycji lub pokrycia kosztów naprawy introligatorskiej (w przypadku książki). Jeśli nie jest to możliwe (wyczerpany nakład, zbyt duże zniszczenie), po uzgodnieniu z bibliotekarzem może zakupić inną pozycję potrzebną bibliotece lub zapłacić ekwiwalent w wysokości zgodnej z wartością zgubionych/ zniszczonych materiałów bibliotecznych. Opłata za zniszczony nośnik w postaci dysku optycznego jest wnoszona zgodnie z wartościami podanymi w Zał. Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku zgubienia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych przez czytelnika niepełnoletniego, rodzic lub opiekun prawny, który podpisał kartę zobowiązania jest zobowiązany do zrealizowania zapisów § 23 ust. 2.

§ 24

 1. Z tytułu przekroczenia terminu zwrotu wypożyczonych materiałów czytelnik jest zobowiązany do wniesienia na rzecz Biblioteki opłaty w wysokości określonej w Zał. Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu wypożyczonych przez czytelnika niepełnoletniego materiałów bibliotecznych, opłaty w wysokości określonej w Zał. Nr 1 do niniejszego Regulaminu ponosi rodzic lub opiekun prawny, który podpisał kartę zobowiązania.
 3. Opłaty za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych, naliczane zgodnie z tabelą opłat stanowiącą Zał. Nr 1 do niniejszego Regulaminu, będą pobierane po przekroczeniu 90 dni od chwili wypożyczenia lub przedłużenia terminu wypożyczenia.
 4. W okresie do 90 dni od wypożyczenia każdego z materiałów bibliotecznych czytelnik może wydłużyć okres wypożyczenia lub zwrócić materiał biblioteczny bez konieczności wnoszenia opłaty za jego przetrzymanie.
 5. W razie przekroczenia terminu zwrotu wypożyczonych pozycji biblioteka wysyła mailowe lub pisemne upomnienie, a po bezskutecznym upływie terminu określonego w upomnieniu zastrzega sobie prawo windykacji należności na drodze prawnej, także za pośrednictwem zewnętrznych firm windykacyjnych, jak również w drodze sądowej, w sądzie cywilnym właściwym dla siedziby biblioteki.
 6. Do momentu wniesienia na rzecz biblioteki przez czytelnika opłaty z tytułu naruszenia terminu zwrotu wypożyczonych materiałów następuje zablokowanie jego prawa do korzystania z zasobów biblioteki. Z dniem dokonania wpłaty, prawo do korzystania z zasobów biblioteki zostaje przywrócone.

§ 25

 1. Czytelnik obowiązany jest zwrócić bibliotece poniesione przez nią koszty wysłanych upomnień.
 2. W przypadku czytelnika niepełnoletniego, zwrot kosztów wysłanych przez bibliotekę upomnień ponosi prawny opiekun, który podpisał kartę zobowiązania.

§ 26

Biblioteka nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez opieki w budynku biblioteki i na terenie przylegającym do niego.

§ 27

 1. W pomieszczeniach biblioteki należy zachować ciszę.
 2. W pomieszczeniach biblioteki zabrania się prowadzenia głośnych rozmów i używania wszelkich urządzeń i przyrządów zakłócających spokój.
 3. Czytelnicy mają prawo do korzystania z toalety na parterze budynku, pod warunkiem zachowania czystości pomieszczenia.
 4. W pomieszczeniach biblioteki nie wolno spożywać napojów i artykułów spożywczych wnoszonych z zewnątrz.
 5. Zabrania się osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających przebywania w budynku i na terenie biblioteki. W przypadku osób:
 • będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
 • zachowujących się obraźliwie lub agresywnie,
 • uciążliwych dla czytelników bądź pracowników biblioteki,
 • których zachowanie lub ubiór zakłóca korzystanie z biblioteki innym czytelnikom, bibliotekarz ma prawo i obowiązek poprosić o opuszczenie budynku i terenu biblioteki, a w przypadku odmowy wezwać służby porządkowe bądź ochronę.

§ 28

Czytelnikowi nie wolno wynosić z biblioteki materiałów bibliotecznych nie podlegających wypożyczeniu. Dotyczy to również sprzętu i innych składników majątkowych biblioteki. Rażące naruszenie regulaminu, niszczenie mienia biblioteki, w tym również zwracanie zniszczonych materiałów bibliotecznych, bądź ich niezwracanie, w dowolnej formie: tel., sms, mail, słownie, pisemne, daje podstawę do zawieszenia prawa użytkownika do korzystania z usług biblioteki na czas określony.

§ 29

Decyzje w tej sprawie podejmuje każdorazowo dyrektor biblioteki lub osoba do tego upoważniona.

§ 30

Czytelnikowi przysługuje odwołanie w formie pisemnej od tej decyzji do dyrektora biblioteki w ciągu 7 dni od jej wydania.

 

VI Zasady korzystania z Czytelni Tradycyjnej i Cyfrowej

§ 31

 1. Z Czytelni Tradycyjnej i Cyfrowej oraz HotSpotu mogą korzystać wyłącznie zarejestrowani w systemie bibliotecznym MAK+ czytelnicy biblioteki.
 2. Czytelnik przed skorzystaniem z Czytelni Cyfrowej oraz HotSpotu ma obowiązek zgłoszenia się do bibliotekarza, okazania na żądanie bibliotekarza karty czytelnika bądź dowodu tożsamości ze zdjęciem.
 3. Czytelnik przed skorzystaniem z Czytelni Tradycyjnej ma obowiązek zgłoszenia się do bibliotekarza, okazania na żądanie bibliotekarza karty czytelnika bądź dowodu tożsamości ze zdjęciem oraz zarejestrowania, przed rozpoczęciem pracy, publikacji przez niego wykorzystywanych, a następnie wyrejestrowania ich po jej zakończeniu.
 4. Jeśli czytelnik korzystający z Czytelni Tradycyjnej, przewiduje potrzebę zarezerwowania wykorzystywanych danego dnia materiałów bibliotecznych, może dokonać ich rezerwacji, na czas nie dłuższy niż 3 kolejne dni.
 5. Internet w Czytelni Cyfrowej oraz HotSpot może być wykorzystywany wyłącznie do celów edukacyjnych, informacyjnych i poszukiwań bibliograficznych.
 6. Korzystanie z udostępnianych przez bibliotekę urządzeń z dostępem do Internetu jest bezpłatne.

§ 32

 1. Zabrania się wykorzystywania Internetu sieciowego i HotSpotu udostępnianego na terenie i w budynku biblioteki do popełniania wszelkich czynów niezgodnych z prawem (np.: działań naruszających ustawę o prawie autorskim, korzystania ze stron zawierających pornografię lub sceny drastyczne oraz stron propagujących przemoc).
 2. Stwierdzenie dokonania przez czytelnika podczas sesji naruszenia prawa, skutkować będzie całkowitym pozbawieniem prawa do korzystania z Czytelni Cyfrowej i HotSpotu oraz złożeniem doniesienia do organów ścigania.
 3. Dostęp w/w miejscach do Internetu nie może również służyć do przeglądania i rozpowszechniania materiałów o treści obrażającej uczucia innych (np. o charakterze rasistowskim) oraz stron towarzyskich, służących tylko rozrywce (np. komunikatory, randki, gry itp.).

§ 33

 1. W trakcie korzystania z Internetu należy zachować ciszę.
 2. Z jednego stanowiska komputerowego może korzystać jedna osoba.
 3. Przy stanowiskach komputerowych nie wolno spożywać napojów i artykułów spożywczych.

§ 34

 1. Sesja wyszukiwawcza w danym dniu może trwać 1/2 godziny.
 2. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może przyznać czytelnikowi większą ilość czasu (pisanie pracy szkolnej, praca naukowa). O takiej potrzebie należy poinformować bibliotekarza przed rozpoczęciem pracy. Istnieje również możliwość przedłużenia półgodzinnej sesji, jeśli bibliotekarz stwierdzi, że nie ma innych czytelników oczekujących na dostęp do komputera.
 3. Z powodów technicznych lub w sytuacji, gdy pomieszczenia Czytelni Tradycyjnej i Cyfrowej są przygotowane bądź wykorzystywane do innych aktywności biblioteki, bibliotekarz ma prawo odmówić czytelnikowi korzystania ze stanowisk komputerowych i dostępu do Internetu.
 4. Czytelnia Tradycyjna i Cyfrowa jest zamykana na pół godziny przed zamknięciem biblioteki dla czytelników.

§ 35

 1. Czytelnik może dokonać rezerwacji stanowiska komputerowego u bibliotekarza tylko w sytuacji, gdy wszystkie stanowiska są zajęte.
 2. Stanowisko komputerowe opuszczone przez użytkownika na dłużej niż 10 minut zostanie udostępnione innemu czytelnikowi, bez zabezpieczenia wyszukanych wcześniej danych.

§ 36

 1. Czytelnik korzystający ze stanowiska komputerowego jest odpowiedzialny materialnie za wykorzystywany sprzęt i zainstalowane na nim oprogramowanie.
 2. W przypadku korzystającego ze stanowiska komputerowego czytelnika niepełnoletniego, odpowiedzialność materialną za wykorzystywany sprzęt i zainstalowane na nim oprogramowanie ponosi rodzic lub opiekun prawny, który podpisał kartę zobowiązania.

§ 37

Zabronione są wszelkie działania mogące spowodować uszkodzenie sprzętu komputerowego, wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji, łamanie zabezpieczeń systemu oraz świadome wprowadzanie wirusów komputerowych do sytemu, zapisywanie danych na twardym dysku. Dane te będą usuwane bez informowania o tym czytelnika, po zakończeniu sesji.

§ 38

Czytelnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że pracownicy biblioteki mają prawo do kontroli czynności wykonywanych przez czytelnika przy komputerze oraz do natychmiastowego przerwania sesji, jeżeli uznają, że czytelnik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w niniejszym Regulaminie.

§ 39

Osoby niepełnoletnie mogą zostać pozbawione dostępu do sprzętu komputerowego na pisemne żądanie rodziców lub opiekunów prawnych.

 

V Usługi kserograficzne

§ 40

Biblioteka wykonuje odbitki kserograficzne tylko ze zbiorów własnych.

O przyjęciu materiału bibliotecznego do kopiowania ostateczną decyzję podejmuje bibliotekarz, który może odmówić ich wykonania ze względu na konieczność terminowego wykonania innych prac związanych z gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem zbiorów biblioteki.

§ 41

 1. Kopie kserograficzne są wykonywane przez pracowników biblioteki wyłącznie dla czytelników biblioteki.
 2. Kopie kserograficzne są wykonywane odpłatnie zgodnie z kwotami podanymi w Zał. Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. O terminie wykonania kopii decyduje pracownik wykonujący zamówienie, maksymalny czas realizacji nie może przekraczać 2 dni roboczych.

V Postanowienia końcowe

§ 42

 1. W uzasadnionych wypadkach (choroba pracowników, przerwa w dostawie energii elektrycznej, inwentaryzacja, prace wewnętrzne, zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników lub inne ważne przyczyny) dyrektor ma prawo zawiesić czasowo udostępnianie zbiorów biblioteki.
 2. Bieżące komunikaty adresowane do czytelników umieszczane są na oficjalnej stronie internetowej biblioteki mbp-podkowalesna.pl oraz w widocznym miejscu na terenie Biblioteki.
 3. O zmianach w regulaminie czytelnicy są informowani poprzez anons na oficjalnej stronie internetowej biblioteki mbp-podkowalesna.pl oraz w widocznym miejscu w budynku biblioteki. Potwierdzeniem zapoznania się i przyjęcia do stosowania nowego regulaminu jest złożenie na zobowiązaniu – karcie zapisu podpisu czytelnika lub w odniesieniu do osoby niepełnoletniej, jego prawnego opiekuna.

§ 43

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

 

 

 

Zał. Nr 1

do Regulaminu udostępniania zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej

Zestawienie opłat Miejskiej Biblioteki Publicznej

 

im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej

 

USŁUGA

 

KWOTA

 

Opłata za wydanie duplikatu Karty Czytelnika

 

1,00 PLN

 

Opłata za zwłokę w zwrocie zbiorów bibliotecznych:

 

 

 

za 1 egz. książki lub innej poz. inwentarzowej – za każdy dzień po upływie terminu zwrotu

 

0,20 PLN

 

za 1 egz. czasopisma – za każdy dzień po upływie terminu zwrotu

 

0,10 PLN

 

za każdą pozycję inwentarzową zbiorów specjalnych – za każdy dzień po upływie terminu zwrotu

 

0,20 PLN

 

Zwrot kosztów opłat pocztowych za powiadomienie czytelnika o przetrzymanych zbiorach bibliotecznych zgodny
z aktualnym cennikiem usług pocztowych

 

Zwrot kosztów za usługi kserograficzne:

 

 

 

– jednostronne czarno-biała – A4

 

0,50 PLN

 

– dwustronne czarno-biała – A4

 

0,90 PLN

 

 

 

 

 

Zał. Nr 2

do Regulaminu udostępniania zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej

UPOWAŻNIENIE

Ja, niżej podpisany…………………………………………………………………………………………………

upoważniam Panią/Pana………………………………………………………………………………………….

do korzystania z mojego konta w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej:

 1. w okresie od……………….. do…………………..
 2. bezterminowo[1]

CZYTELNY PODPIS


 

 

[1] Niepotrzebne skreślić