Czasopisma polskie (2-miesięczniki)

ARCHEOLOGIA ŻYWA (link)
polski dwumiesięcznik popularnonaukowy ukazujący się od 1996 roku. Czasopismo to omawia najnowsze odkrycia polskich i zagranicznych archeologów. Omawia różne zagadnienia historyczne. Zamieszcza wywiady ze znanymi badaczami oraz opisuje co dzieje się w światowej archeologii. Zamieszcza sprawozdania z imprez archeologicznych z kraju i ze świata.

FARENHEIT (link)
Najstarszy polski e-zin poświęcony fantastyce (sciencefiction, fantasy i horrorowi). Znajdziecie tutaj sporą ilość wyśmienitych tekstów, które zostały opublikowane w F od czasów jego powstania do chwili obecnej.