Czasopisma polskie (półroczniki)

GLISSANDO (link)
Magazyn o muzyce współczesnej

PODKOWIAŃSKI MAGAZYN KULTURALNY (link)
?Podkowiański Magazyn Kulturalny? ukazuje się od kwietnia 1993 r. Traktuje o literaturze, sztuce, muzyce, teatrze i ogólnych zagadnieniach kultury. Zamieszcza opowiadania, eseje, wywiady, poezję polską i obcą, recenzje książek i wydarzeń artystycznych, a także reprodukcje dzieł sztuki. Ważne miejsce zajmują w nim podkoviana (archiwalia, biografie, wspomnienia).