Obowiązek informacyjny

Zgodnie ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Rozdziałem III - Prawa osoby, której dane dotyczą. Sekcją 1. dotyczącą przejrzystości oraz trybu korzystania z praw oraz artykułem 12 mówiącym o: Przejrzystym informowaniu i przejrzystej komunikacji oraz trybie wykonywania praw przez osobę, której dane dotyczą: Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej z siedzibą w: ul. Błońska 50, 05-807 Podkowa Leśna jako administrator danych osobowych informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia możliwości korzystania z zasobów biblioteki, w celach statystycznych oraz związanych ze zwrotem wypożyczonych zasobów biblioteki lub ich równowartości oraz wniesieniem opłat za nieterminowy zwrot wypożyczonych zbiorów. Podstawą do przetwarzania danych są Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach Dz.U. 1997 nr 85 poz. 539 oraz ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej Dz.U. 1995 nr 88 poz. 439. Pani/Pana dane będą udostępniane, o ile wyrazi na to Pani/Pan zgodę, innym bibliotekom oraz Instytutowi Książki w celu zapewnienia możliwości korzystania z zasobów bibliotecznych innych bibliotek w Polsce. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, wniesienia umotywowanego sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, przenoszenia, a także prawo do bycia zapomnianym oraz wniesienia skargi na zasady przetwarzania danych do organu nadzoru ochrony danych osobowych. Dane będą przetwarzane tylko tak długo, jak będzie to niezbędne do realizacji ustawowych obowiązków biblioteki to znaczy, że ich usunięcie nastąpi do końca stycznia roku następującego po upływie pełnych dwóch lat kalendarzowych od ostatniej zarejestrowanej wizyty w Bibliotece.
Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych e-mail: iod@mbp-podkowalesna.pl
Podczas dokonywania zapisu do Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej z siedzibą w: ul. Błońska 50, 05-807 Podkowa Leśna podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania z zasobów biblioteki.