Wingham Rowan: Nowy rodzaj rynku pracy

Wiele osób potrzebuje pracy o ruchomych godzinach - trudne jest jednak dla nich nawiązanie kontaktu z potencjalnymi pracodawcami. Wingham Rowan stara się to zmienić. Wyjaśnia, w jaki sposób ta sama technologia, która napędza nowoczesne rynki finansowe, może pomóc pracodawcom zatrudniać ludzi na krótkie przedziały czasu.