Załącznik Nr 5

do Regulaminu Udostępniania Zbiorów
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Poli Gojawiczyńskiej
wprowadzonego Zarządzeniem
Dyrektora Nr 1/2019 z dnia 2.01.2019 r.

 

 

Wzór zgody na Korzystanie z usługi „Newsletter”

Adres e-mail ………………………………………………………………………………………………………
Nr karty Czytelnika ……………………………………………………………………………………………….
Poniższe zgody są obowiązkowe do korzystania z usługi „Newsletter”

obrazek ilustrującyTak    obrazek ilustrującyNie    Akceptuję Regulamin Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej

obrazek ilustrującyTak    obrazek ilustrującyNie Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Miejską Bibliotekę
Publiczną im. Poli Gojawiczyńskiej w celu otrzymywania newslettera.

 

……………………………………………………………………………………………………………………

Podpis Czytelnika
(w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia – podpis Rodzica lub Opiekuna prawnego)

Skip to content