Załącznik Nr 7

do Regulaminu Udostępniania Zbiorów
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Poli Gojawiczyńskiej
wprowadzonego Zarządzeniem
Dyrektora Nr 1/2019 z dnia 2.01.2019 r.

REJESTR CZYTELNIKÓW KORZYSTAJĄCYCH Z CZYTELNI TRADYCYJNEJ I CYFROWEJ

Lp.

Nr karty Czytelnika

Godzina rozpoczęcia sesji Godzina zakończenia sesji

Podpis Czytelnika

Skip to content