Zrzut Ekranu 2024 04 27 O 07.49.48, Biblioteka podkowiańska

Aleksander Kaczorowski spotkanie wokół książki Babel. Człowiek bez losu

Babel Nowy, Biblioteka podkowiańska
Anons spotkanie autorskie z Aleksandrem Kaczorowskim 19 maja 2024 godz. 17.00 CKiIO (MOK), ul. Świerkowa 1, Podkowa Leśna

Do zobaczenia niebawem. Już za miesiąc – 19 maja 2024 r.  o godz. 17.00 w drugiej lokalizacji CKiO na ul. Świekowej 1 w Podkowie Leśnej mam nadzieję spotkać się z Państwem podczas rozmowy wokół biografii autorstwa podkowianina Pana Aleksandra Kaczorowskiego zatytułowanej BABEL. Człowiek bez losu.

Serdecznie zapraszam
Dorota Skotnicka
Dyrektor
Biblioteki podkowiańskiej

IZAAK BABEL

Był wirtuozem pierwszych zdań – mówiono, że takiego stylisty Rosja nie znała od czasów Gogola. Był także mistrzem biograficznego zmyślenia – choć urodził się w kupieckiej rodzinie żydowskiej, stworzył sobie rewolucyjny życiorys pisarza sowieckiego. Publikował w kijowskiej, petersburskiej i odeskiej prasie, ale prawdziwą karierę zrobił, gdy zaczęto go drukować w Moskwie. W wieku trzydziestu dwóch lat znalazł się u szczytu sławy, lecz od tej pory jego gwiazda w ZSRR miała tylko blaknąć.

Talent Babla okazał się bezużyteczny w świecie komunizmu, którego kontury dziesięć lat po zwycięstwie rewolucji rysowały się coraz wyraźniej. Pisarz został – jak sam mówił – mistrzem w gatunku milczenia. Zapłacił za to życiem – 27 stycznia 1940 roku zamordowano go na polecenie Stalina. I choć Opowiadania odeskie czy Armia Konna weszły do światowego kanonu, on sam nie ma w Moskwie grobu, pomnika ani nawet tablicy pamiątkowej.

Aleksander Kaczorowski zmierzył się z trudnym zadaniem – jak opisać losy prozaika, który w opowieści o swoim życiu nieustannie meandrował między prawdą a fikcją? Wielu faktów z życiorysu Babla nie udało się ustalić, a on sam zacierał ślady. Był też pełen sprzeczności – chciał być pisarzem sowieckim i mieszkać we Francji, być i zarazem nie być czekistą i intelektualistą, Żydem i budionnowcem, kosmopolitą i człowiekiem radzieckim. W literaturę wierzył jednak do końca.

z noty wydawniczej

Skip to content