Biblioteki cyfrowe

cyfrowE źródłA

Biblioteki cyfrowe uniwersalne

POLONA

Polona to jedna z najnowocześniejszych bibliotek cyfrowych na świecie i jednocześnie największa tego typu biblioteka w Polsce. Biblioteka Narodowa, nie tylko swoje zbiory, ale też obiekty innych instytucji – zbiory codziennie powiększają się o nawet 2000 obiektów: książek, starych druków, rękopisów, grafik, map, nut, fotografii, ulotek, afiszy i pocztówek.
Większość udostępnionych zbiorów należy do domeny publicznej, dzięki czemu można je za darmo pobierać i dowolnie wykorzystywać.

EUROPEANA

Europeana Collections zapewnia dostęp do ponad 50 milionów pozycji cyfrowych – książek, muzyki, dzieł sztuki i innych – z doskonałymi narzędziami do wyszukiwania i filtrowania.
Prezentowane są następujące kolekcje tematyczne - sztuka, moda, muzyka, fotografia i pierwsza wojna światowa wzbogacane o dostęp do galerii, blogów i wystaw.
Europeana współpracuje z tysiącem europejskich archiwów, bibliotek i muzeów, aby udostępniać móc dziedzictwo kulturowe dla nauki i zabawy.

FEDERACJA BIBLIOTEK CYFROWYCH

Przewodnik po zasobach Federacji Bibliotek Cyfrowych

Federacja Bibliotek Cyfrowych (FBC) to serwis internetowy, którego podstawowym celem jest gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji on-line o zbiorach polskich instytucji nauki i kultury.

PAU art

Celem projektu PAUart jest udostępnienie szerokiemu gronu odbiorców, ikonograficznych zbiorów artystycznych i naukowych przechowywanych w Polskiej Akademii Umiejętności. Począwszy od 2014 roku, sukcesywną digitalizacją i naukowym opracowaniem objęte zostaną zbiory graficzne z Gabinetu Rycin i fotografie ze Zbiorów Specjalnych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie oraz fotografie z Fototeki Lanckorońskich PAU i Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE

Otwarte Zasoby Edukacyjne (ang. Open Educational Resources, OER)
definiowane są jako te materiały, które są publicznie dostępne
w internecie (bez kontroli dostępu), opublikowane wraz z prawem do
dalszego wykorzystania (w tym celu zalecane jest stosowanie tzw.
wolnych licencji) i najczęściej rozwijane w otwarty sposób.

NINATEKA

Ninateka to filmy dokumentalne, fabularne, reportaże, animacje, filmy eksperymentalne, zapisy spektakli teatralnych i operowych, rejestracje koncertów, relacje dokumentujące życie kulturalne i społeczne oraz audycje radiowe.

Wszystkie materiały zamieszczone w Ninatece są bezpłatne. To ponad 7000 darmowych plików audio i wideo. Dostęp do nich nie wymaga logowania.

CZASOPISMA NAUKOWE W SIECI

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS) są bazą adresowaną zarówno do wydawców i redaktorów naukowych, jak i przede wszystkim do czytelników. Znajdują się w niej czasopisma z różnych dyscyplin naukowych.

Skip to content