Regulamin Udostępniania Zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2019 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej I. Postanowienia ogólne §1 1. Regulamin korzystania ze zbiorów i usług, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej oraz jej Filii …

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Udostępniania Zbiorów…

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Udostępniania Zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Nr 1/2019 z dnia 2.01.2019 r.     Podkowa Leśna, dn. …………………..   UPOWAŻNIENIE Upoważniam Panią/Pana……………………………………………………………..……………………. Pracownika Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej*:  do zapisu do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej osób określonych w §4 Regulaminu Udostępniania Zbiorów …

Załącznik Nr 1 do Aneksu do Regulaminu Udostępniania Zbiorów…

Załącznik Nr 1 do Aneksu do Regulaminu Udostępniania Zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Nr 3/2021 z dnia 3.03.2021 r. Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………….. Nr karty bibliotecznej ……………………………………………………………………… UPOWAŻNIENIE Upoważniam Panią/Pana ……………………………………………………..… do korzystania z mojego konta czytelnika w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej: a) w okresie od …………………… do …

Załącznik Nr 3 do Regulaminu Udostępniania Zbiorów…

Załącznik Nr 3 do Regulaminu Udostępniania Zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Nr 1/2019 z dnia 2.01.2019 r.     WYPOŻYCZAJĄCY Własnoś ć biblioteki WYPOŻYCZAJĄCY Własność biblioteki POTWIERDZENIE ZWROTU daty prolongat Uwagi REWERS – ODCINEK DLA CZYTELNIKA Uwagi REWERS – ODCINEK DLA BIBLIOTEK 1 REWERS – ODCINEK DLA BIBLIOTEKI Autor Autor …

Załącznik Nr 4 do Regulaminu Udostępniania Zbiorów…

Załącznik Nr 4 do Regulaminu Udostępniania Zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Nr 1/2019 z dnia 2.01.2019 r.     Prosimy o uregulowanie należności za przetrzymanie/zagubienie/zniszczenie materiałów bibliotecznych lub usługi wskazane w Regulaminie (zgodnie z cennikiem) – przelewem na rachunek: Dane właściciela rachunku: Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej ul. Błońska …

Załącznik Nr 5 do Regulaminu Udostępniania Zbiorów…

Załącznik Nr 5 do Regulaminu Udostępniania Zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Nr 1/2019 z dnia 2.01.2019 r.     Wzór zgody na Korzystanie z usługi „Newsletter” Adres e-mail ……………………………………………………………………………………………………… Nr karty Czytelnika ………………………………………………………………………………………………. Poniższe zgody są obowiązkowe do korzystania z usługi „Newsletter” Tak    Nie    Akceptuję Regulamin Miejskiej Biblioteki Publicznej im. …

Załącznik Nr 6 do Regulaminu Udostępniania Zbiorów…

Załącznik Nr 6 do Regulaminu Udostępniania Zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Nr 1/2019 z dnia 2.01.2019 r. Zasady korzystania z Książki na telefon I. PRAWO KORZYSTANIA 1. Biblioteka podkowiańska umożliwia korzystanie ze swoich zbiorów poprzez wypożyczanie Książka na telefon. 2. Wypożyczenia realizowane są w miarę możliwości technicznych, organizacyjnych i osobowych …

Załącznik Nr 1 do Aneksu do Regulaminu Udostępniania Zbiorów…

Załącznik Nr 1 do Aneksu do Regulaminu Udostępniania Zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Nr 18/2020 z dnia 31.12.2020 r.   Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………….. Nr karty bibliotecznej ……………………………………………………………………… UPOWAŻNIENIE Upoważniam Panią/Pana ……………………………………………………..… do korzystania z mojego konta czytelnika w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej: a) w okresie od …………………… …

Załącznik Nr 1 do Aneksu do Regulaminu Udostępniania Zbiorów…

Załącznik Nr 1 do Aneksu do Regulaminu Udostępniania Zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Nr 3/2021 z dnia 3.03.2021 r.   Ja, niżej podpisany/a …………………………………………………………………………… jako Czytelnik/ Opiekun prawny Czytelnika niepełnoletniego* Nr karty Czytelnika …………………… TAK* NIE* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (telefon, adres, e-mail) podanych podczas zapisu do …

Skip to content