Regulamin Udostępniania Zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej

obrazek ilustracyjny źródło: Pixabay

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2019 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej

I. Postanowienia ogólne

§1

1. Regulamin korzystania ze zbiorów i usług, zwany dalej Regulaminem, określa warunki Read more

Read more

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Udostępniania Zbiorów…

obrazek alternatywny źródło Pixabay

Załącznik Nr 1

do Regulaminu Udostępniania Zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Nr 1/2019 z dnia 2.01.2019 r.

 

 

Podkowa Leśna, dn. …………………..

 

UPOWAŻNIENIE

Upoważniam Panią/Pana……………………………………………………………..……………………. Pracownika Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej*:

Read more

Read more

Załącznik Nr 1 do Aneksu do Regulaminu Udostępniania Zbiorów…

obrazek ilustracyjny źródło: Pixabay

Załącznik Nr 1 do Aneksu do Regulaminu Udostępniania Zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Nr 3/2021 z dnia 3.03.2021 r.

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………….. Nr karty bibliotecznej ………………………………………………………………………

UPOWAŻNIENIE

Upoważniam Panią/Pana ……………………………………………………..… do korzystania z Read more

Read more

Załącznik Nr 3 do Regulaminu Udostępniania Zbiorów…

obrazek ilustracyjny źródło: Pixabay

Załącznik Nr 3

do Regulaminu Udostępniania Zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Nr 1/2019 z dnia 2.01.2019 r.

 

 

WYPOŻYCZAJĄCY

Własnoś

ć

biblioteki

WYPOŻYCZAJĄCY

Własność

biblioteki

POTWIERDZENIE ZWROTU daty prolongat

Uwagi

REWERS – ODCINEK Read more

Read more

Załącznik Nr 4 do Regulaminu Udostępniania Zbiorów…

obrazek ilustracyjny źródło: Pixabay

Załącznik Nr 4

do Regulaminu Udostępniania Zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Nr 1/2019 z dnia 2.01.2019 r.

 

 

Prosimy o uregulowanie należności za przetrzymanie/zagubienie/zniszczenie materiałów bibliotecznych lub usługi wskazane w Regulaminie (zgodnie z Read more

Read more

Załącznik Nr 5 do Regulaminu Udostępniania Zbiorów…

obrazek ilustracyjny źródło: Pixabay

Załącznik Nr 5

do Regulaminu Udostępniania Zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Nr 1/2019 z dnia 2.01.2019 r.

 

 

Wzór zgody na Korzystanie z usługi „Newsletter”

Adres e-mail ……………………………………………………………………………………………………… Nr karty Czytelnika ………………………………………………………………………………………………. Poniższe Read more

Read more

Załącznik Nr 6 do Regulaminu Udostępniania Zbiorów…

obrazek ilustracyjny źródło: Pixabay

Załącznik Nr 6

do Regulaminu Udostępniania Zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Nr 1/2019 z dnia 2.01.2019 r.

Zasady korzystania z Książki na telefon

I. PRAWO KORZYSTANIA 1. Biblioteka podkowiańska umożliwia korzystanie ze swoich zbiorów Read more

Read more

Załącznik Nr 7 do Regulaminu Udostępniania Zbiorów…

obrazek ilustracyjny źródło: Pixabay

Załącznik Nr 7

do Regulaminu Udostępniania Zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Nr 1/2019 z dnia 2.01.2019 r.

REJESTR CZYTELNIKÓW KORZYSTAJĄCYCH Z CZYTELNI TRADYCYJNEJ I CYFROWEJ

Lp.

Nr karty Czytelnika

Godzina rozpoczęcia sesji Godzina zakończenia sesji

Podpis Czytelnika

Read more

Załącznik Nr 1 do Aneksu do Regulaminu Udostępniania Zbiorów…

obrazek ilustracyjny źródło:Pixabay

Załącznik Nr 1 do Aneksu do Regulaminu Udostępniania Zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Nr 18/2020 z dnia 31.12.2020 r.

 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………….. Nr karty bibliotecznej ……………………………………………………………………… UPOWAŻNIENIE Upoważniam Panią/Pana ……………………………………………………..… do korzystania Read more

Read more

Załącznik Nr 1 do Aneksu do Regulaminu Udostępniania Zbiorów…

obrazek ilustracyjny źródło: Pixabay

Załącznik Nr 1 do Aneksu do Regulaminu Udostępniania Zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Nr 3/2021 z dnia 3.03.2021 r.

 

Ja, niżej podpisany/a …………………………………………………………………………… jako Czytelnik/ Opiekun prawny Czytelnika niepełnoletniego*

Nr karty Czytelnika ……………………

Read more

Read more
Skip to content