Podkowa M, Biblioteka podkowiańska

Multimedialny Przewodnik – „Podkowa mówi” – Podziel się swoją historią!

Szanowni Państwo,
Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej jest partnerem Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w projekcie „Podkowa mówi” – Podziel się swoją historią!

Przewodnik multimedialny będzie się składał ze stu opowieści (ok. 1-2 min.) o wybranych, zabytkowych lub wartościowych obiektach w Podkowie Leśnej. Opowieści czytane przez aktorów ułożą się w kilkanaście tematycznych tras spacerowych. Każda trasa np. „Podkowa architektoniczna”, „Podkowa Literacka”, „Podkowa Kulinarna” itd. będzie miała wprowadzenie i podsumowanie w wersji audio. Zatrzymując się przy poszczególnych obiektach, oglądając je, będzie można odsłuchać opowieści na smartfonie. Wg naszej wiedzy obecnie to jedyna aplikacja na rynku, która zawiera oprócz tras, zdjęć i opisów, opowieści audio. Tworzona przez City Talks aplikacja już dziś z powodzeniem działa m.in. w Warszawie czy Rzeszowie.
Opowieści przygotowujemy na podstawie ogólnodostępnych materiałów archiwalnych, zarówno drukowanych jak też audiowizualnych. Równocześnie chcielibyśmy, by przewodnik powstawał w sposób partycypacyjny. Dlatego zapraszamy wszystkich podkowian do udziału w opracowywaniu zawartości. Poszukujemy osób, które zechciałby wypożyczyć / udostępnić nam swoje materiały archiwalne, zdjęcia i opowieści. Zwłaszcza te dotyczące najwartościowszych, najciekawszych obiektów w naszym mieście lub historii rodzinnych. Nagrodą dla wszystkich, którzy wezmą udział w akcji, będzie bibliofilskie wydanie „Dziewcząt z Nowolipek” Poli Gojawiczyńskiej – podkowianki i patronki naszej Biblioteki oraz inne publikacje podkowiańskich instytucji kultury, z którymi Organizator współpracuje nad przewodnikiem.
Partnerami projektu są:
– Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna (proponuje już na swojej stronie tematyczne trasy turystyczne po Podkowie Leśnej)
– Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej
– Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów – Stawisko
Koordynator projektu: Marcin Śliwa
kontakt: tel. 664 114 080 ; marcin.sliwa@ckiopodkowa.pl

Skip to content