Wolontariat

w Bibliotece podkowiańskiej

Wolontariat

Biblioteka podkowiańska jest przyjaznym miejscem, w którym do różnych aktywności włącza się spora rzesza wolontariuszy. Proponujemy nową formę współpracy, która będzie dawać uczestnikom jeszcze większe możliwości realizowania swoich pomysłów, które my powiążemy z promocją książki i czytelnictwa. Szczegółów dowiecie się Państwo podczas spotkania w Bibliotece.
Zapraszamy serdecznie.
Na osoby zainteresowane oczekujemy codziennie w siedzibie Biblioteki w Podkowie Leśnej mieszczącej się przy ulicy Błońskiej 50 w godzinach otwarcia Biblioteki. Więcej informacji można uzyskać telefonując pod numer: 22 758 96 48 lub 571 271 770, a także wysyłając wiadomość email na adres dyrektor@mbp-podkowalesna.pl

Oświadczenie

będące wyrażeniem przez Rodzica/ Opiekuna prawnego zgody na wykonywanie świadczeń wolontariusza niepełnoletniego (zgodne z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

Ośiwadczenie rodzica

Porozumienie

o wykonywaniu świadczeń wolontariusza niepełnoletniego zgodne z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873 z pózn. zm.)

Porozumienie niepełnoletni

Porozumienie

o wykonywaniu świadczeń wolontariusza pełnoletniego zgodne z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873 z pózn. zm.)

Porozumienie pełnoletni
Skip to content