Authorization 1615924003, Biblioteka podkowiańska

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Udostępniania Zbiorów…

Załącznik Nr 1

do Regulaminu Udostępniania Zbiorów
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Poli Gojawiczyńskiej
wprowadzonego Zarządzeniem
Dyrektora Nr 1/2019 z dnia 2.01.2019 r.

 

 

Podkowa Leśna, dn. …………………..

 

UPOWAŻNIENIE

Upoważniam Panią/Pana……………………………………………………………..…………………….
Pracownika Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej*:

A, Biblioteka podkowiańska do zapisu do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej osób określonych w §4 Regulaminu
Udostępniania Zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej poprzez realizację procedur
wskazanych §5 Regulaminu Udostępniania Zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej,

A, Biblioteka podkowiańskazawieszenia prawa Czytelnika do korzystania z usług Biblioteki podkowiańskiej na czas określony
i nieokreślony.

 

 

…………………………
podpis Dyrektora

 

 

 

 

——————————————————
* zaznaczyć właściwy kwadrat krzyżykiem

Skip to content
x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security