Perk 1615926112, Biblioteka podkowiańska

Załącznik Nr 3 do Regulaminu Udostępniania Zbiorów…

Załącznik Nr 3

do Regulaminu Udostępniania Zbiorów
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Poli Gojawiczyńskiej
wprowadzonego Zarządzeniem
Dyrektora Nr 1/2019 z dnia 2.01.2019 r.

 

 

WYPOŻYCZAJĄCY

Własnoś

ć

biblioteki

WYPOŻYCZAJĄCY

Własność

biblioteki

POTWIERDZENIE ZWROTU daty prolongat

Uwagi

REWERS – ODCINEK DLA CZYTELNIKA

Uwagi

REWERS – ODCINEK DLA

BIBLIOTEK

1

REWERS – ODCINEK DLA BIBLIOTEKI
AutorAutor

DATA ZWROTU

20 r.

TytułTytuł

podpis Wypożyczającego

Miejska Biblioteka Publiczna w Podkowie Leśnej ul. Błońska 50

22 758-96-48 ; kom. 571 271 770 wypozyczalnia@mbp-podkowalesna.pl

Wypożyczając powyższą książkę oświadczam, że nie jest zniszczona i biorę za nią pełną odpowiedzialność oraz zobowiązuję się do jej zwrotu w takim samym stanie najpóźniej w dniu:

podpis Bibliotekarza

20…

Data prolongaty 1 r.

dn.

Data prolongaty II

20…

r.

podpis bibliotekarza

data wypożyczenia i podpis czytelnika

Data prolongaty III

20…

r.

Nr

karty

Nr karty

Data prolongaty IV

20…

r.

Nieprzekraczalny termin

zwrotu 20… r.

UWAGI:

Data prolongaty V

20…

r.

Data prolongaty VI

20…

r.

Skip to content