Polityka prywatności

Polityka prywatności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej
1. Polityka prywatności określa zasady wykorzystywania danych dostarczonych przez Użytkownika, bądź zebranych od niego przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Poli Gojawiczyńskiej (zwaną dalej Biblioteką) za pośrednictwem serwisu internetowego umieszczonego pod adresem www.mbp-podkowalesna.pl (zwanym dalej Serwisem).

2. Wszystkim Użytkownikom Serwisu gwarantujemy pełną poufność danych wskazanych w pkt. 1.

3. Bez zgody Użytkownika jego dane nie mogą być udostępnione podmiotom trzecim.

4. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane mogą zostać udostępnione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych lub innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.

5. Podczas wizyty Użytkownika w Serwisie automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty Użytkownika, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Serwis zbiera adresy IP w celach administrowania Systemem i zabezpieczeniami oraz do celów analiz statystycznych, przede wszystkim badania poziomu świadczonych usług.

6. Serwis może wykorzystywać pliki cookies, które służą identyfikacji przeglądarki Użytkownika podczas korzystania z Serwisu a ponadto pozwalają Użytkownikom na bezpieczne korzystanie z zasobów Serwisu. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych.

7. Niniejsza Polityka dotycząca plików cookies określa, czym są pliki cookies i jakie są reguły ich zastosowania w Serwisie:

 • pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer;
 • operator Serwisu ma prawo do zamieszczania na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu plików cookies oraz do uzyskania do nich dostępu;
 • pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  – dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; w szczególności pliki
  te  pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową;
  – tworzenia statystyk.
 • W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  – „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Serwis może zawierać odniesienia/linki do innych serwisów internetowych. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie polityki prywatności na tych stronach. Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług internetowych drogą elektroniczną wyłączną odpowiedzialność za politykę prywatności na danej stronie www ponosi operator danego serwisu internetowego.
 • Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000z pózn. zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikacji i usunięcia ich w każdym czasie.
 • Jeżeli Użytkownik ma pytania dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych może się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej adres email: iod@mbp-podkowalesna.pl
 • Biblioteka zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności. Każdorazowo będzie to miało miejsce poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności w BIP Biblioteki.
Skip to content